Niestety, ale rok 2020 z pewnością przejdzie do historii. Wiele osób ocenia go, jako jeden z cięższych na przestrzeni ostatniej, czy nawet dwu dekad. Mniejsze i większe kryzysy dotknęły wiele branży, co wiąże się także z wahaniami na rynku. Konsekwencją tego są między innymi decyzje banków dotyczące zdolności kredytowej. Wiele osób, które uzyskało odpowiedź pozytywną odpowiedź przed wybuchem pandemii, musiało następnie pogodzić się ze zmianami na rynku. Wiele osób dowiedziało, się, że decyzja została cofnięta. Co zrobić, jeśli zawarliśmy umowę rezerwacyjną z deweloperem?

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Jest to rodzaj wstępnych ustaleń. Ten typ umowy nie posiada faktycznej mocy prawnej, najczęściej zawierany jest w biurze dewelopera. Oznacza on, iż deweloper gwarantuje, nie zaoferuje konkretnej przestrzeni mieszkalnej innym klientom, a dana osoba ma wyłączność, co do zakupu oraz zawarcia umowy deweloperskiej. W wielu przypadkach zawarcie tego rodzaju mowy wiąże się z uiszczeniem opłaty rezerwacyjnej.

Kiedy zawierana jest umowa rezerwacyjna?

źródło: pexels.com

Postanowienia tego typu, czy ustalenia najczęściej zawierane są przed rozpoczęciem budowy danego obiektu. Jednak również w trakcie trwania budowy możliwe jest jej zawarcie. Przede wszystkim dla klientów jest to rozwiązanie o tyle dogodne, iż nie wymaga poniesienia kosztów kupna mieszkania, w szczególności, jeśli nie otrzymali jeszcze kredytu hipotecznego. Z drugiej natomiast należy pamiętać, iż umowa rezerwacyjna nie zobowiązuje dewelopera do przekazania prawa własności na klienta, z którym została ona zawarta.

Umowa rezerwacyjna a akt notarialny

Tego rodzaju mowy nie podlegają regulacjom prawnym, dlatego mogą posiadać różną formę. Również nie jest wymagane, aby została spisana w obecności notariusza. W przypadku zawierania umów, takich jak umowa przedwstępna, w której klient zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w wyznaczonym terminie, wymagane jest potwierdzenie zgodności umowy z prawem przez notariusza. Brak aktu notarialnego uniemożliwia dochodzenie jakichkolwiek praw obowiązujących umowy przedwstępne.

Umowa deweloperska

Jest to dokument prawy, na mocy którego deweloper zobowiązuje się na przekazanie prawa własności do mieszkania wskazanej w umowie stronie, w ustalonym terminie. Tego rodzaju uzgodnienia wymagają obecności notariusza, dodatkowo podlegają szeregom regulacji prawnym celem ochrony praw konsumenta.

Zerwanie umowy rezerwacyjnej przez dewelopera

źródło: pexels.com

Z uwagi na charakter umowy deweloper nie ponosi żadnych konsekwencji, związanych z zerwaniem umowy gwarancyjnej, jako, iż bardziej można nazwać ją „umową dżentelmeńską”. Często tego typu umowy zawierane są nawet drogą mailową. Natomiast obowiązuje coś takiego jak opłata rezerwacyjna. Deweloper, chcąc zabezpieczyć swój interes oraz, aby mieć pewność, iż prowadzi rozmowy ze zdecydowanymi na kupno osobami, oczekuje wpłaty na poczet rezerwacji. Jeśli umowa zostanie zerwana, deweloper jest zobowiązany do zwrotu opłaty.

Zerwanie umowy rezerwacyjnej przez klienta

Tutaj, z uwagi na charakter umowy, nie istnieją żadne przepisy prawne, regulujące przebieg takiego procesu ani zobowiązania dewelopera względem klienta. Warto jednak pamiętać, że bez względu na charakter umowy, deweloper zobowiązany jest do wywiązania się z postanowień w niej zawartych. Zakładając, że spora część osób zawiera umowy rezerwacyjne w celu sprawdzenia własnej zdolności kredytowej lub po prostu rozpoczęcia procesu starania się o kredyt, wniesienie zapisu o tym, jaki jest cel zawarcia umowy, czyli potrzeba starania się o kredyt, w momencie, gdy decyzja banku jest negatywna, deweloper, w myśl umowy, zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej opłaty rezerwacyjnej. W innych przypadkach nawet deweloperzy zawierają zapis w umowie, który stanowi o tym, że opłata podlega zwrotowi w sytuacjach, gdy niemożność skorzystania z rezerwacji wynika ze zdarzeń niezależnych od klienta. Z pewnością takim zdarzeniem jest wybuch pandemii oraz zmiany na rynku.

Dokładne sprawdzenie umowy rezerwacyjnej

Przed jej zawarciem warto dokładnie prześledzić treść umowy, zyskując pewność, iż nie stanowi ona tylko i wyłącznie zabezpieczenia interesów dewelopera, ale również daje nam pewne gwaranty, chociażby zwrot opłaty w określonych sytuacjach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here