To bardzo ekscytujący moment dla osób, które od dłuższego czasu marzyły o własnym kącie dla siebie. Z uwagi na dynamikę działania rynku nieruchomości, wiele z mieszkań oferowanych przez dewelopera sprzedawanych jest jeszcze przed rozpoczęciem ich umowy. Tego typu transakcje z jednej strony wymagają zastosowania odpowiedniej umowy prawnej, dodatkowo wymagana jest dodatkowa dokumentacja, w której uwzględnione zostaną kwestie techniczne.

Kupno mieszkania na podstawie projektu

źródło: pexels.com

Deweloper, zanim przystąpi nie tylko do budowy przestrzeni mieszkalnych, ale również dostępnych tam mieszkań, musi posiadać odpowiedni projekt, włącznie z planami poszczególnych lokum. Dlatego, podczas spotkania ze sprzedawcą lub pośrednikiem, przedstawione zostaną nam szczegółowe plany, uwzględniające ilość pomieszczeń, ich metraż, rozstaw drzwi i okien, często także umiejscowienie gniazdek, umywalek, kranów. Uzyskamy informację na temat armatury sanitarnej lub o jej braku i potrzebie samodzielnego montażu tego typu elementów. Wszelkie informacje techniczne, związane z typem materiałów, które mają zostać wykorzystane w trakcie budowy również zostanie uwzględniona w dokumencie. Innymi, istotnymi informacjami powinny być te, dotyczące wentylacji, poprowadzenia światłowodów, możliwości podłączenia telewizji sanitarnej, czy jakość drzwi wejściowej oraz rodzaju zabezpieczeń antywłamaniowych. Te wstępne ustalenia mają moc prawną i są podstawą do przyszłego rozliczenia dewelopera przez klientów z wywiązania się z warunków umowy.

Kiedy klienci mogą ocenić swoje mieszkanie?

źródło: pexels.com

Oczywiste jest, że aby było co oceniać, najpierw musi zostać ono ukończone. W trakcie trwania prac budowlanych własność prawa spoczywa na deweloperze, jednak na mocy zawartej umowy zobowiązany jest on do przekazania aktu własności w wyznaczonym terminie. Jak wiadomo w branży budowlanej zdarzają się poślizgi, dlatego umowy uwzględniają taką możliwość. Natomiast w trakcie spotkania zdawczo – technicznego, w trakcie którego klienci udają się obejrzeć świeżo ukończone mieszkanie, pojawia się możliwość, aby sprawdzić jego stan techniczny, w tym wszelkie punkty, z których zobowiązany był wywiązać się deweloper.

Niezgodność z umową – co zrobić?

Każdemu zależy, aby jego mieszkanie było idealnie wykończone. Niestety terminy wiążące prawne, w połączeniu z presją czasu przekładają się na występowanie różnego typu usterek. W trakcie spotkania zdawczego sporządzony zostaje protokół zdawczo – techniczny, w którym uwzględnione zostają ważne dla kontrahentów informacje, między innymi stan liczników. Jeśli klienci stwierdzą jakieś nieprawidłowości w wykonaniu mieszkania lub niespełnienie poszczególnych punktów uprzednio zawartej umowy, wszystkie roszczenia umieszczone zostają na protokole, a deweloper zobowiązany jest do ich usunięcia lub naprawy. Następnie umówione zostaje kolejne spotkanie celem sprawdzenia, na ile wywiązał się z ustaleń.

Kiedy zostaje podpisany akt przeniesienia własności?

Ta czynność prawna ma miejsce dopiero po zaakceptowaniu przez klientów stanu technicznego budynku. Jeśli w protokole stwierdzone zostało, że wszystkie kwestie techniczne przebiegają poprawnie, a klienci nie posiadają zastrzeżeń co do stanu mieszkania, może dojść do przeniesienia praw własności z dewelopera na nabywców mieszkania. Tego typu czynności prawne przeprowadzane są w obecności notariusza. Poprzez akt notarialny stwierdzone zostaje, że zarówno umowa pomiędzy stronami jak i sposób jej zawarcie przebiegały w zgodzie z obowiązującym prawem. Po tym zdarzeniu nabywcy stają się pełnoprawnymi właścicielami mieszkania.

Pomoc firmy zewnętrznej w spotkaniu zdawczym

Jeśli nie posiadamy wystarczającego doświadczenia lub nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie ocenić stan techniczny mieszkania, na rynku funkcjonują firmy, najczęściej ściśle związane z sektorami nadzoru budowlanego, które oferują swoim klientom pomoc w ocenie technicznego wykończenia przestrzeni mieszkalnej i użytkowej oraz ewentualnego wskazania niedociągnięć czy to ze strony dewelopera, czy firmy budowlanej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here